ПРЕЗЕНТАЦИИ

изтегли от тук:

     Любомира Пенева - "Стратегии за справяне с хиперактивни деца" (презентация представена на работна среща на 23.03.2016)

     Снежанка Лунгова - "Методи за диагностициране на деца със специални образователни потребности" (презентация от работна среща на 23.03.2016)

     Корнелия Братойчева и Ина Петрова - "Администриране на ресурсното подпомагане"

     Зоя Кокалова и Зорка Цветкова "Взаимодействие между ресурсен учител и логопед" (презентация от Областна работна среща в гр. Ловеч на 09.03.2016)

     Любомира Пенева - Взаимодействие между ресурсен и масов учител

     Снежанка Лунгова - критерии за оценка деца при със СОП (презентация от работна среща на 27.01.2016)

     Красимир Адамов - Прио6щаващо образование (презентация от работна среща на 27.01.2016)

     Александър Кръстев - Прио6щаващо образование (презентация от работна среща на 27.01.2016)

     Агресията

     Възможност за редукция на учебното съдържание

     Самоконтрол, самокорекция нa деца със СОП

     Специфика в обучението на деца със СОП

     АРТИКУЛАЦИЯ

    Маркери за обучителни трудности

     Праксис - гимнастика с пръсти

     Работа с хиперактивни деца - терапевтични подходи

     Развиване на толерантност чрез игри

     Забавлявам се и уча, презентация и текст - архив

     ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ И ДИСКАЛКУЛИЯ

     ЕФЕКТИВНО И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ С ХОРА С НАРУШЕН СЛУХ

     КРИТЕРИИ СОП

     ПРАКСИС

     ТИПОЛОГИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА

     ХИПEРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО

     ПРЕВЕНЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ


Copyright © 2023 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com