ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод пет години от създаването на Ресурсните центрове „ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”  Проведена на 3 юни от 10 часа в зала "Гена Димитрова" в Регионалната библиотека „Христо Смирненски” гр. Плевен

В конференцията участваха специалисти от Ресурсните центрове в София-град, Варна, Добрич, Враца, Русе, Силистра Видин, Разград, Монтана, Сливен, Ловеч, Ямбол, учители от общообразователни училища и детски градини в област Плевен, представители на институции, които подпомагат децата със СОП. Присъстваха 92 гости. В хода на форума се представиха доклади и презентации на различни теми. С гласуване се определиха четири, които получиха повече от 30 гласа от 82 гласували. За участниците имаше организиран коктейл на който те споделиха своите мнения, обмениха опит и добри практики, осъществиха полезни контакти.

  ФОТО РЕПОРТАЖ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В ГАЛЕРИЯ №17

  В хода на конференцията 4 доклада събраха най-много гласове. Според регламента на конференцията ги публикуваме на нашия сайт:

    # Презентация - "Прилагане на нови технологии при обучението на деца със зрителни и слухови затруднения в условията на общообразователна среда."
Изготвили: Весела Стойчева – ресурсен учител на деца и ученици с нарушен слух, и Анета Петкова – ресурсен учител на деца и ученици с нарушено зрение. Представители на РЦ - Русе. ИЗТЕГЛИ от ТУК


    # Презентация - "Да се учим да живеем заедно"
Изготвили: Александрия Петрова – психолог и Нелюфер Чокоева – ресурсен учител. Представители на РЦ - Силистра. ИЗТЕГЛИ от ТУК


    # Презентация - "Приказкотерапията при деца с езикови и говорни нарушения"
Автор: Елена Маринова Димитрова-Иванова - главен ресурсен учител при РЦПИОВДУСОП град Силистра. ИЗТЕГЛИ от ТУК


    # Презентация - "Работа с родителите на деца със специални образователни потребности"
Автор: Елеонора Тодорова Представители на РЦ - Ловеч  ИЗТЕГЛИ от ТУК

 
 
 

връщане към основна страница