КЛУБ „АРТ ТЕРАПИЯ” - рисуване и апликация

Място: РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
Време: ВТОРНИК - 14,30 – 15,30 ч.

Екип специалисти от Ресурсен център:
1. Виолина Иванова - ресурсен учител
2. Здравка Мандалева - ресурсен учител
3. Миглена Хинкова - ресурсен учител
4. Савина Савчева - ресурсен учител
5. Наталия Кунова - ресурсен учител

Цели и задачи:
I. Развитие на когнитивните процеси:
   1. Развитие на въображението, възприятията, памет , мислене и наблюдателност.
   2. Развитие на фина моторика.
II. Развитие на познавателните процеси:
   1. Запознаване с видовете и жанровете изобразително изкуство.
   2. Запознаване с различните методи и техники на изобразяване.
   3. Запознаване с различните материали и формиране на умения за работа с тях.
   4. Запознаване с произведения на изкуството-репродукции, посещения на изложби, посещение на ателие на художник.
III. Корекционно – възпитателни задачи:
   1. Правилна стойка при рисуване.
   2. Възпитаване на естетическо отношение към заобикалящата ни среда.
   3. Възпитаване на постоянство и търпение.

Дейности /по месеци/:

Ноември 2014 г.
1. Есенен пейзаж - акварелна техника
2. Натюрморт с плодове - рисуване от натура - пастел
3. Моето семейство - фигурална композиция - акварел
4. Зимен пейзаж- работа с темпера

Декември 2014 г.
5. Портрет на Дядо Коледа - апликация
6. Изработване на коледни картички и украса
7. Изработване на чаша - папие маше
8. Оцветяване на чашата

Януари 2015 г.
9. Кукерска маска - апликация
10. Оцветяване на гипсови фигурки
11. Скулптиране на плодове от пластилин
12. Скулптиране на животни от пластилин

Февруари 2015 г.
13. Ръбести цилиндрични и овални геометрични фигури - рисуване от натура с молив
14. Изработване на мартеници
15. Портрет на мама - акварел
16. Пролетни картички - смесена техника

Март 2015 г.
17. Пролетен пейзаж - апликация
18. Посещение на ателие на художник
19. Карикатура на човек - рисунка с молив
20. Пейзаж - работа с резци върху линолеум

Април 2015 г.
21. Отпечатване на пейзажа
22. Моята стая - интериор, цветни моливи, пастели

Май 2015 г.
23. Илюстрация на народна приказка - цветни моливи, пастел
24. Плакат посветен на празника на славянската писменост
25. Иде лято - фигурална композиция - темпера, акварелCopyright © 2015 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.comm