На основание Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Регионалните центрове имат и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Провеждат и организират обучения на педагогически специалисти; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Плевен, предлага обучение на тема:
„Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“.

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ   КНИГИ   РАБОТНИ ЛИСТОВЕ И МАТЕРИАЛИ  

ГРАФИК
за провеждане на обученията през учебната 2019/2020 година
„Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“
от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Плевен за учебната 2019/2020 година

  месец ДЕКЕМВРИ 2019 година

11 декември 2019г. от 13.30ч. – 17.15ч. / 13.30ч – 14.00ч. - регистрация /
12 декември 2019г. от 14.00ч. – 17.15ч.

ОУ „Лазар Станев” – Плевен – 13
 

  месец ЯНУАРИ 2020 година

07 януари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч. / 13.30ч – 14.00ч. - регистрация /
08 януари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч.

ДГ
Юнско въстание” – Плевен – 3 участника
ДГ
Чучулига” – Плевен – 2 участника
ДГ
Синчец” – Плевен – 4 участника
ДГ
Кокиче” – Плевен – 2 участника
ДГ „Щастливо детство” – Плевен - 6 участника
ДГ
Дружба” – Плевен - 1 участник

21 януари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч. / 13.30ч – 14.00ч. - регистрация /
22 януари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч.

ДГ „Снежанка” – Плевен - 7 участника
ДГ „Трети март” – Плевен - 3 участника
ДГ „Вълшебен свят” – Пордим – 2 участника
ДГ „Щастливо детство” – Петърница - 1 участник
ДГ „Васил Цаков” – Бъркач - 1 участник
ДГ „Незабравка” – Горна Митрополия - 1 участник
ДГ „Щастливо детство” – Долни Дъбник - 2 участника
ДГ „Щастливо детство” – Тръстеник - 2 участника
 

  месец ФЕВРУАРИ 2020 година

11 февруари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч. / 13.30ч – 14.00ч. - регистрация /
12 февруари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч.

ДГ „Цвята Христова” – Горни Дъбник - 1 участник
ДГ „Огнян Михайлов” – Кнежа - 2 участника
ДГ
Бодра смяна” - Червен бряг - 2 участника
ДГ
Зора” - Червен бряг - 1 участник
ДГ
Пролет” - Койнаре - 2 участника
ДГ
Локомотив” – Левски - 4 участника
ДГ
Първи юни” – Гиген - 2 участника
ДГ
Детска радост” – Милковица - 1 участник
ДГ „Щастливо детство” – Долни Луковит - 1 участник
ДГ „Мечта” – Белене - 2 участника

25 февруари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч. / 13.30ч – 14.00ч. - регистрация /
26 февруари 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч.


НУИ
Панайот Пипков” - Плевен - 4 участника
СУ „Анастасия Димитрова” – Плевен - 2 участника
СУ „Христо Смирненски” – Плевен - 1 участник
СУ „Неофит Рилски” – Кнежа - 1 участник
СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Пордим - 8 участника
СУ „Христо Ботев” – Долни Дъбник - 2 участника
ОУ „Христо Ботев” – Глава - 2 участника
ПГ по туризъм „Алеко Константинов” – Плевен - 1 участник
ПГМХТ – Плевен - 1 участник


 
месец МАРТ 2020 година

10 март 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч. / 13.30ч – 14.00ч. - регистрация /
11 март 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч.

СУ „Стоян Заимов” – Плевен - 16 участника
ОУ „Валери Петров” – Плевен - 1 участник
ОУ „Никола Вапцаров” – Плевен - 3 участника
ОУ „Христо Смирненски” – Ореховица - 1 участник

24 март 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч. / 13.30ч – 14.00ч. - регистрация /
25 март 2020г. от 14.00ч. – 17.15ч.

ОУ „Петър Берон” – Плевен - 7 участника
НУ „Патриарх Евтимий” – Плевен - 7 участника
ОУ „Отец Паисий” – Кнежа - 1 участник
ОУ „Васил Левски” – Беглеж - 1 участник
ОУ „Максим Горки” – Левски - 2 участника
ОУ „Патриарх Евтимий” – Новачене - 2 участника
ОУ „Неофит Рилски” – Обнова - 1 участник
 

  месец АПРИЛ 2020 година

14 април 2020г. от 09.00ч. – 17.30ч. / 08.00ч – 08.30ч. - регистрация /

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – Горни Дъбник - 8 участника
ОУ „Христо Ботев” – Пелишат - 1 участник
НУ „Св.св.Кирил и Методий” – Славяново - 1 участник
НУ „Св.св.Кирил и Методий” – Долни Дъбник - 3 участника
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – Крушовица - 1 участник
ОУ „Св.Климент Охридски” – Буковлък - 2 участника
СУ „Д-р Петър Берон” – Червен бряг – 4 участника
ОУ „Христо Смирненски” – Червен бряг – 2 участника

  Файл в pdf формат с графика на занятията за учебната 2019/2020 година - тук:

 

Copyright © 2019 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.comm