ЛЯТНА РАБОТА В РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН - лято 2016

Стимулиране на творческа активност - Да научим детето да фантазира!


АРТ ТЕРАПИЯ” - отливки на купи от гипс. Моделиране и оцветяване от група деца и учители. Изработеното от децата е за подарък на майки, баби и приятели.


СЕНЗОРЕН ТЕАТЪР” - Терапевтичен метод, при който чрез сензорите се търси път усещанията да преминат във възприятия.
       На 13.06.2016 г. в Ресурсен център - Плевен се представи сензорен театър на тема: "Сезоните" от ресурсен учител Ралица Георгиева пред група от деца, родители и учители.
       С този терапевтичен метод се подобрява емоционалния тонус, развива се физическа активност, формира се умения за работа в екип , придобиване и надграждане на знания.


 

Copyright © 2023 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.comm