УЧИЛИЩА - 3 стр.

изтегли от тук:

    НУ Долни Дъбник - В. Пълова - "Всичко красиво започва от семейството"

    НУ Долни Дъбник - Желана Цветанова - "Буквите Ш и Ж"

    ОУ "Васил Левски" Кнежа - Камелия Павлова - "БЕЛ-1 клас"

    ОУ Горни Дъбник - Боряна Петкова - "Околен свят-1 клас"

    ОУ Горни Дъбник - Марио Копрински - "Компютърно моделиране-3 клас"

    ОУ Горни Дъбник - Наталия Манолова - "Сравняване на дроби"

    ОУ Горни Дъбник - Юлия Ангелова - "Геометрични фигури и форми"

    ОУ Долни Луковит - Мария Калчовска - "Английски език-2 клас"

    ОУ Долни Луковит - Таня Ангелова - "Светофар на здравето"

    ОУ с. Еница - Нина Коцева - "Думите, като части на речта - Имена"

    ОУ с. Еница - Христина Горнишка - "Строеж на речта"

    ОУ "Отец Паисий" Кнежа - Ивайло Георгиев - "Училище на бъдещето"

    ОУ Пордим - Тюркян Парчева - "Еднакви триъгълници"

    ОУ Садовец - Милена Горанова - "БЕЛ 1 клас"

    ПГЗС-Кнежа - Илийчо Лачовски - "ЛПС и работно облекло"

    ПГЗС-Кнежа - Цветомир Килограмски - "Достойнство и чест"

    ПГМЕТ Кнежа - Галя Цветкова - "Активизиращи игри"

    ПГМЕТ Кнежа - Георги Семковски - "Игри в часовете по ФВС"

    ПГМЕТ Кнежа - Йоана Хичкова - "Симулации в час по предприемачество"

    ПГМЕТ Кнежа - Траяна Михайлова - "Математика, дидакт. игри в 5-6 клас"

    СУ "Неофит Рилски" Кнежа - Виолина Кошерска - "Строеж на речта"

    СУ "Стоян Заимов" Плевен - Емилия Янева - "Животни"

    СУ Искър - Красимира Радева - "Макет - Ден и нощ"

    СУ "Неофит Рилски" Кнежа - Н. Томова - "Как се справям с гнева - 4 клас"

    СУ Пордим - Ивка Мадемлиева - "Прилагателни имена - 2 клас"

    СУ Пордим - Илияна Лазарова - "Изобразително изкуство - 6 клас"

    СУ Пордим - Любка Иванова - "Сложно изречение - синтактичен разбор"

    СУ "Стоян Заимов" Плевен - Емилия Янева - "Полезни и вредни храни"

    СУ "Стоян Заимов" Плевен - П. Маринова - "Да се грижим за природата"


Copyright © 2019 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com