УЧИЛИЩА - 2 стр.

изтегли от тук:

    ОУ "П. Берон" Плевен - Маргарета Ковалска - "Английски език-4 клас"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Нора Николова - "Буква Щщ"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Маруся Кехайова - "Геометрични фигури-5 клас"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Цветелина Конова - "Диви животни - 1 клас"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Любимка Петкова - "Забавни портрети"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Нели Цветкова - "Звук и буква Мм"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Виолина Иванова - "Моето семейство"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Милка Стефанова - "Светът на животните - 2 кл."

    ОУ "П. Берон" Плевен - Л. Пенева - "Съществителни собствени имена"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Емил Израелов - "Транспортни средства"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Димка Дилкова - "Число и цифра 2"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Елена Петрова - "Число и цифра 3"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Виолета Бенкова - "Слънчева система"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Стела Евстатиева - "Строеж на Земята"

    ПГРТО - Плевен - Невена Арабаджиева - "БЕЛ 10 клас"

    ПГРТО - Плевен - Ивелина Генова - "Библия, Стария завет - 8 клас"

    ПГРТО - Плевен - Диляна Петкова - "Тест по биология - 8 клас"

    ПГРТО - Плевен - Катя Илиева - "Дихателна система"

    ПГРТО - Плевен - Даниела Величкова - "Сетивни органи - 4 клас"

    ПГРТО - Плевен - Марияна Димитрова - "Физика и астрономия - 9 клас"

    ПГРТО - Плевен - Анатоли Андреев - "Събиране и изваждане на дроби"

    ПГРТО - Плевен - Цветана Маринова - "Сърдечно-съдова система"

    ОбУ - с. Търнене - Р. Боянова - "Видове изречения по цел на изказване"

    НУ "Отец Паисий" Плевен - Ренета Стефанова - "Водите в България"

    ОПГХВТ гр. Плевен - Соня Ковачева - "Строеж на речта"

    ПГХВТ гр. Плевен - Димитрина Генова - "Георгафия и икономика - 9 клас"

    ОУ "Ал.Константинов" Червен бряг - Мариета Димитрова - "Бълг. език -2"

    ОУ "Ал.Константинов" Червен бряг - Дарина Ненчева - "220 хитрини"

    ОУ "Ал.Константинов" Червен бряг - Цв. Цветанов - "Кирил и Методий"

    ОУ "Ал. Константинов" Червен бряг - Е. Диновска - "Домашни животни"

    ОУ "Ал.Константинов" Червен бряг - Мариана Вачева - "Емоции"

    ОУ "Ал.Константинов" Червен бряг - Мая Генова - "Лисицата и гроздето"

    ОУ "Ал.Константинов" Червен бряг - Красимира Велева - "Математика-2"

    ОУ "Ал.Константинов" Червен бряг - Ивелина Цветанова - "Мечката и лошата дума"

    ОУ Гиген - Детелин Георгиев - "Велики учени-Физика 9кл"

    ОУ Гиген - Зоя Фашева - "Съществително име"

    ОУ Гиген - Елия Михайлова - "Прилагателно име"

    СУ "Крум Попов" Левски - Цветанка Иванова - "Водите в България"

    СУ "Крум Попов" Левски - Валентина Петрова - "Околен свят-2 кл"

    СУ "Крум Попов" Левски - Звезделина Йосифова - "Плодове и зеленчуци"

    ПГЗС Чомаковци - Диана Димитрова - "Геогафия-10 клас

    ПГЗС Чомаковци - Евгения Въчинска - "Декоративна растителност"

    ПГЗС Чомаковци - Валери Илиев - "Иглолистни и широколистни дървета"

    ПГЗС Чомаковци - Христина Атанасова - "Руски език-9 клас"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Цветана Лукова - "Геометрични фигури"

    ОУ Обнова - Маргарита Александрова - "Звук и буква Тт"

    ОУ Обнова - Иван Атанасов - "Число и цифра 3"

    ОбУ Търнене - Ирина Иванова - "Механични трептения 7 клас"

    ПГХВТ гр. Плевен - Ирина Пенчева - "Здравословно хранене"

    ОУ "П. Берон" Плевен - Ваня Дражева - "Имената на дните от седмицата"


Copyright © 2019 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com