УЧИЛИЩА - 1 стр.

изтегли от тук:

    ОУ "Л. Станев" Плевен - Ивалина Цанова - "БЕЛ - правопис"

    ОУ "Л. Станев" Плевен - Ивалина Цанова - "Животните във водата"

    НУ "Хр. Ботев" Плевен - Нели Русалинова - "Приятелството"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Незабравка Кръстева - "Околен свят - 2 клас"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Ирина Пачева - "Английски език - 2 клас"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Eлза Косева - "Число и цифра 5"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Катя Дочева - "Математика - 1 клас"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Стефка Динолова - "Звук и буква Дд"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Христина Първанова - "Слънчева система"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Богомила Стефанова - "Четене - приказка"

    ОУ "В. Левски" Плевен - Таня Тонева - "Звук и буква Кк"

    ОУ "Вапцаров" Плевен - Даниела Хинтоларска - "БЕЛ 5 клас"

    ОУ "Вапцаров" Плевен - Ана Демостенова - "Сравнявам гр. растения"

    СУ "Стоян Заимов" Плевен - Цветомира Курташка - "Звук и буква Бб"

    СУ "Стоян Заимов" Плевен - Здр. Мандалева - "Транспортни средства"

    СУ "Стоян Заимов" Плевен - Лидия Данкова - "Сетивни органи"

    СУ "Стоян Заимов" Плевен - Гергана Петкова - "Човешко тяло"

    СУ "Ан. Димитрова" Плевен - Вероника Чуклева - "Урок БЕЛ - 5 клас"

    СУ "Ан. Димитрова" Плевен - Илияна Кръстева - "Физика - 7 клас"

    СУ "Ан. Димитрова" Плевен - Грета Кънева - "Човекът и природата 5 кл."

    СУ "Ан. Димитрова" Плевен - Галя Пеева - "Изобразително изкуство"

    ОбУ Вълчитрън - Веселка Спасова - "БДП 1 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Маринета Чакалова - "Български език 5 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Михаил Милев - "Видове триъгълници"

    ОбУ Вълчитрън - Цветислава Стоичкова - "Географско положение на България"

    ОбУ Вълчитрън - Анжела Илиева - "Домашни животни"

    ОбУ Вълчитрън - Румяна Митевска - "Животните около нас"

    ОбУ Вълчитрън - Галина Петрова - "Клетката - основна единица на живот 5 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Илияна Кръстева - "Съществително име 2 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Детелин Лунголов - "Физика и астрономия - 7 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Гергана Радуканова - "Химичен състав на хранителните продукти 8 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Йордан Тодоров - "Числата от 21 до 100"

    ОбУ Вълчитрън - Веселинка Димитрова - "Число и цифра 4"

    ОбУ Вълчитрън - Николай Николов - "Човекът и обществото 3 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Светослав Георгиев - "Човекът и природата 3 клас"

    ОбУ Вълчитрън - Петя Цончева - "Геометрични фигури 3 клас"

    ОУ Ореховица - Пеца Сурджийска - "Видове триъгълници"

    ОУ Крушовене - Елена Василева - "Основаване на българската държава"

    ОУ "Васил Левски" Белене - Елка Дулева - "Равнобедрен триъгълник 7кл"

    СУ "Дебелянов" Белене - Анелия Беева - "Английски език 4 клас"

    ОУ Комарево - Ирена Йотова - "Мерни единици 3 клас"

    ОУ Комарево - Боряна Богданова - "Растеж и развитие на растенията"

    ОУ Комарево - Върбинка Гергова - "Релеф и полезни изкопаеми"

    ОУ Комарево - Люба Иванова - "Руски език 5 клас"

    ОУ Комарево - Илияна Костадинова - "Строеж на речта"

    НУИ гр. Плевен - Валентин Асенов - "Декоративна композиция - ИИ 9 кл."

    ОУ "Й. Йовков" Плевен - Малинка Славкова - "Зимата, пролетта и детето"

    СУ "Ст. Заимов" Плевен - Катя Иванова - "Коледа и Нова година - 1 клас"

    ОУ "Валери Петров" Плевен - Таня Илиева - "Сезони"

    НУ "Единство" Плевен - Емилия Вълова - "Сетивни органи"


Copyright © 2019 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com