ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Място: РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
Време: ПЕТЪК - 14,00 – 15,00 ч.

Екип специалисти от Ресурсен център:
1. Корнелия Братойчева - ресурсен учител
2. Петя Асенова - ресурсен учител
3. Снежана Найденова – ресурсен учител
4. Ина Петрова - ресурсен учител
5. Десислава Пенчева - ресурсен учител
6. Александър Кръстев - психолог
7. Ралица Димитрова - ресурсен учител
8. Янислава Симеонова - ресурсен учител
9. Нина Кутиева - ресурсен учител
10. Елка Коцева - ресурсен учител
11. Снежанка Лунгова - психолог
12. Марина Дякова - логопед

Основна цел:
Формиране на умения у учениците със специални образователни потребности за самостоятелност и независим живот.

Дейности:
1. Ориентиране в градска среда
2. Грижа за себе си и организация на личното пространство
3. Спортна култура и двигателни умения

Очаквани резултати:
1. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за самопредставяне.
2. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за работа в екип.
3. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за ориентиране в градска среда.
4. Учениците със специални образователни потребности да придобият знания за различни институции и обществени сгради, техните функциите и местонахождението им.
5. Усвояване на практически умения от учениците със специални образователни потребности за основни правила за здравословен начин на живот.
6. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за разпознаване на различните видове спорт и съответната екипировка.
7. Да се формира у учениците със специални образователни потребности положително отношение към двигателната дейност и да разберат ползата за здравето и цялостното хармонично развитие на човека.


Презентация за работата по проект "Подготовка за независим живот" ТУК


  
  

Copyright © 2015 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com