ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Място: РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
Време: ПЕТЪК - 14,00 – 15,00 ч.

Екип специалисти от Ресурсен център:
1. Корнелия Братойчева - ресурсен учител
2. Петя Асенова - ресурсен учител
3. Снежана Найденова – ресурсен учител
4. Ина Петрова - ресурсен учител
5. Десислава Пенчева - ресурсен учител
6. Александър Кръстев - психолог
7. Ралица Димитрова - ресурсен учител
8. Янислава Симеонова - ресурсен учител
9. Нина Кутиева - ресурсен учител
10. Елка Коцева - ресурсен учител
11. Снежанка Лунгова - психолог
12. Марина Дякова - логопед

Основна цел:
Формиране на умения у учениците със специални образователни потребности за самостоятелност и независим живот.

Дейности:
1. Ориентиране в градска среда
2. Грижа за себе си и организация на личното пространство
3. Спортна култура и двигателни умения

ПЛАН – ПРОГРАМА

Ориентиране в градска среда
9 занятия
Грижа за себе си и организиране на личното пространство
8 занятия
Спортна култура и двигателни умения
5 занятия
1. Запознаване и заучаване на правила за безопасно придвижване като пешеходец
2. Запознаване и посещение на значими институции
- Поликлиника / Аптека
- Пожарна
- Полиция
- Община
3. Запознаване и посещение на културни институции
- Библиотека
- Музей
- Театър
1. Запознаване и заучаване на правила за водене на здравословен начин на живот
2 занятия
2. Храна
- „Полезни храни”
- „Приготвяне на храна”
3. Облекло
- „Грижа за облеклото”
- „Пазаруване на облекло”
4. Здраве - „Лична хигиена”
- „Грижа за здравето”
1. Презентация на тема:
Необходимостта от движението и игрите
2. Запознаване с различните видове спорт и посещение на спортна зала
3. Игри за щастливи деца
4. Игри за щастливи деца
5. Посещение на парк Кайлъка - игри сред природата

Очаквани резултати:
1. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за самопредставяне.
2. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за работа в екип.
3. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за ориентиране в градска среда.
4. Учениците със специални образователни потребности да придобият знания за различни институции и обществени сгради, техните функциите и местонахождението им.
5. Усвояване на практически умения от учениците със специални образователни потребности за основни правила за здравословен начин на живот.
6. Да се формират у учениците със специални образователни потребности умения за разпознаване на различните видове спорт и съответната екипировка.
7. Да се формира у учениците със специални образователни потребности положително отношение към двигателната дейност и да разберат ползата за здравето и цялостното хармонично развитие на човека.


Презентация за работата по проект "Подготовка за независим живот" ТУК


В средата на ноември посетихме инициативата "Ден на отворените врати" във войскови район, град Плевен.

  

Занимания по ПРОЕКТ "Подготовка за независим живот" - занятие и игри за себепредставяне и опознаване.


Снимки от занятието на тема „Полезни и вредни храни. Как избирам храната, която ям?“.


Снимки от занятието на тема „Посещение в библиотека“ на 5 декември 2014 г.


На 27 март 2015 се проведе занятие на тема "Грижи за здравето. Хигиена на човека"


Темата на занятието е "Запознаване с функциите на различни институции - Районна служба пожарна безопасност и защита на населението"

  
  
  
  
  
  

Темата на занятието е "Запознаване с функциите на културни институции - посещение на Природонаучен музей-Плевен"

  
  
  
  
  
  
  
  

Темата на занятието е "Запознаване с функциите на културни институции- посещение в Художествена галерия град Плевен"

  
  
  
  
  
  
  

Темата на занятието е "Подбор и пазаруване на хранителни продукти"

  
  
  
  
  
  
  
  

Copyright © 2014 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com