КЛУБ „ТЕАТРАЛНО И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО”

Място: РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
Време: СРЯДА - 13,30 – 14,30 ч.

Екип специалисти от Ресурсен център:
1. Красимира Георгиева - ресурсен учител
2. Явор Анзъров - ресурсен учител
3. Светлина Маринова - логопед
4. Любомира Пенева - ресурсен учител
5. Галя Петкова - слухово-речев рехабилитатор
6. Нина Кутиева
7. Елка Коцева
8. Калинка Рачева
9. Миленка Цветанова
10.Валя Василева
11.Красимир Адамов
12.Чавдар Мирчев - психолог

Театърът и музиката са е едни от най-динамичните изкуства, което дава възможност на децата да се докоснат до света на вълшебството и играта. Това им помага да открият и изразят вътрешния си свят – своите мисли, чувства и вълнения. Именно връзката между вътрешния ни свят и този, който ни заобикаля, историите, комуникацията и изразяването са неща, към които се стреми всяко едно човешко същество. Театърът и музиката, както всяко изкуство, ни дават възможност да изградим и изразим своята собствена ценностна система и вярвания.

Цели:
- Възпитаване на интерес към изкуството, на усет и разбиране на ценностите му, на необходимост от общуване с театъра. Приемане за своя философия истината, че изкуството облагородява човека.
- Въвличане на децата в цялостния творчески процес.
- Създаване на съзидателни и уверени в собствените си възможности личности.
- Интелектуално и духовно израстване на децата.
- Даване на достъпни за възрастта и потенциала на ученика музикални знания.
- Създаване на условия за формиране и възпитаване на интерес към музикалното изкуство
- Стимулиране на емоционалните преживявания на учениците при съприкосновението им с музиката.
- Създаване, изграждане и развитие на практически умения за изпълнение на достъпни за възрастта и възможностите на учениците музикални произведения и танци.

Дейности /по месеци/:

Ноември 2015 г.
- Запознаване с жанровото разнообразие на музикалните произведения
- Развитие на музикално-слуховите представи на учениците за темпо /бързо - бавно/ и динамика /силно - тихо/;
- Пея и играя -музикални ролеви игри и музикални закачки с движение

Декември 2015 г.
- Запознаване с текста на песента "Виждам те, гледам те" - Роси Кирилова;
- Заучаване на танц към песента;
- Изпълнение пред публика.

Януари 2016 г.
- Запознаване с пиесата и сценария на „Нова приказка за лисанките“ Мариета Ангелова

Февруари 2016 г.
- Разпределяне на ролите на пиесата, заучена предходния месец;
- Заучаване на репликите и репетиции

Март 2016 г.
- Репетиции по сценария на пиесата
- Разучаване на песните към пиесата
- Разучаване танц към пиесата

Април 2016 г.
- Слушам и танцувам - пресъздаване характера на музиката с танц;
- Заучаване на "Танц с воали".

Май 2016 г. - Вълшебният свят на музикалните инструменти - слушане и различаване на различните видове детски музикални инструменти; възпроизвеждане на подходящи движения;
Copyright © 2015 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.comm